fbpx

Më 5 nëntor të vitit 2001, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara deklaroi 6 nëntorin e çdo viti si Ditën Ndërkombëtare për Parandalimin e Shfrytëzimit të Ambientit në Luftëra dhe Konflikte të Armatosura.

Kjo ka për qëllim edukimin e njerëzve rreth efektit të dëmtimit nga luftërat dhe konfliktet e armatosura.

Shumë njerëz nëpër botë, përfshirë zyrtarë qeveritarë, shkencëtarë, gazetarë, mësues, dhe njerëz të biznesit, zbatojnë Ditën Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Shfrytëzimit të Ambientit në Luftëra dhe Konflikte të Armatosura.

Këta që janë pjesë e kësaj dite diskutojnë rreth asaj se sa ndikojnë luftërat në dëmtimin e mjedisit natyror. Ata gjithashtu punojnë bashkë për të gjetur rrugë të limitojnë shkatërrimet e mjedisit të shkaktuar nga konfliktet e armatosura dhe luftërat.

Seminare, fjalime, leksione, artikuj informues, biseda në radio, aktivitete në klasë nëpër shkolla që fokusohen në pikat kyçe janë disa nga ngjarjet që zhvillohen me rastin e kësaj ditë nëpër botë. Njerëzit mësojnë dhe shfaqin informacione rreth rrezikut të teknologjisë së re në luftëra të tilla si municionet e uraniumit, e cila paraqet kërcënim të panjohur për mjedisin.

Njerëzit rreth botës janë bërë gjithashtu të vetëdijshëm për përpjekjet që duhet të merren për të kufizuar shkatërrimin e mjedisit të shkaktuar nga konfliktet. Kjo ditë nuk është festë publike kështu që jeta publike nuk është e prekur.

Luftërat dhe konfliktet e armatosura kanë shkaktuar mjaftë dëme në mjedisin natyror. Për shembull, janë shkatërruar kultura, furnizimi me ujë është helmuar dhe pyjet janë djegur.

Teknologjia e re që është përdorur për luftëra nënkupton se shkatërrimi dhe dëmtimi i mjedisit është shumë serioz dhe me pasoja afatgjate për të keq.

Shpërndaj me

Loading...