Komisioni Evropian në propozim-buxhetin 2021-2027 parashikon 14,5 miliard euro për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Nëse propozimi miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian, kjo do të ishte rritje e dukshme e fondeve që BE ndan për rajonin përmes instrumentit para-aderues, IPA 3, krahasuar me buxhetin paraprak 7 vjeçar prej 12,8 miliard eurosh.

Shpërndaj me

Loading...