Ветувањето на ДУИ дека ќе се воведе гласање со Бадентер во Владата за големи економски инвестиции се смета за надвор од сегашната законска и уставна рамка. Уставот во моментов предвидува гласање со Бадентер само во Собранието и тоа за законите кои директно влијаат на културата, употребата на јазикот, образованието, личните документи и употребата на симболите. Во однос на изборната кампања, секое барање, според ВМРО-ДПМНЕ е легитимно.

Устав, амандман X:

„За законите кои директно влијаат на културата, употребата на јазик, образованието, личните документи и употреба на симболи, Собранието одлучува со мнозинство гласови на присутните пратеници, за време на кои мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство.“

Побаравме став и од СДСМ, но не го добивме. Според експертот Тодор Пендаров, ветувањето е едноставно изборна кампања со оглед дека сè што поминува во Владата треба да биде дел од заедничката програма на коалиционите партнери.

Според Пендаров, двоен Бадентер; во Владата и во Собранието, би немало смисла.

Фатлуме Дервиши

Shpërndaj me

Loading...