Ministri i pushtetit lokal Suhejl Fazliu paralajmëroi konsolidim financiar të komunave, funksionalitet më të madh dhe zhvillimi të balancuar rajonal gjatë këtij viti. Ai gjithashtu iu referua gjendjes së keqe financiare të komunave, për të cilat qeveria vitin e kaluar me 50 milionë euro të parave buxhetore i mbuloi gjysmën e borxheve të akumuluara.

Në vitin 2019 do të dalim edhe me një model të ri për financimin e bllok dotacioneve në fushën e arsimit, kopshteve të fëmijëve, institucioneve kulturore, për të siguruar fonde optimale nga buxheti qendror, për të mos krijuar borxhe shtesë, për të parë se ku mund të bëhen kursimet me shpenzim racional të parave të qytetarëve”  – theksoi – Suhejl Fazliu, Ministër i Vetëqeverisjes Lokale

Alsat

Shpërndaj me

Loading...